• tile-cleaning
  • Sprzątanie 5

Sprzątanie osiedli, wspólnot mieszkaniowych Kraków 

Specjalizujemy się w sprzątaniu wspólnot mieszkaniowych. Zawsze dbamy o dobre samopoczucie mieszkańców poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług, które świadczymy. Chcemy by mieszkańcy byli zadowoleni z miejsca w którym mieszkają. Zapewniamy kompleksową obsługę wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie obiektu oraz dbanie o teren zielony przyległy do budynku. Jesteśmy elastyczni i zawsze bierzemy pod uwagę sugestię mieszkańców a także zarządcy budynku.
Zapraszamy do współpracy!


Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres usług sprzątania osiedli świadczony przez naszą firmę :


Czynności do wykonania wewnątrz budynku:
-codzienne zamiatanie, zbieranie, odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń budynku przeznaczonych do ogólnego użytku,
-bieżące odkurzanie parapetów, tablic, czyszczenie wycieraczek,
-omiatanie pajęczyn na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych,
-mycie klatek schodowych, korytarzy i kabin wind,
-mycie parteru, wejścia do budynku,
-mycie lamperii, balustrad, grzejników,
-mycie okien i drzwi,
-mycie szyb w bramach wejściowych,
-wykonywanie dezynfekcji wiat śmietnikowych oraz pomieszczeń wspólnego użytku.

Czynności do wykonania poza budynkiem:

-zamiatanie chodników i jezdni osiedlowych,
-opróżnianie koszy na śmieci,
-usuwanie śliskości i gołoledzi przy użyciu piasku, soli
-usuwanie śniegu z chodników, jezdni osiedlowych i parkingów,
-usuwanie śmieci z trawników,
-usuwanie trawy z chodników,
-koszenie trawy wokół budynku,
-grabienie terenów przyległych,
-przycinanie żywopłotów.

Inne czynności związane ze sprzątaniem osiedli:
-wywieszanie i zdejmowanie flag w dniach świąt i uroczystości państwowych,
-utrzymywanie w należytym porządku i estetyce gablot informacyjnych na klatkach schodowych,
-usuwanie z budynku oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku: ogłoszeń,
plakatów, afiszy, napisów i rysunków umieszczonych bez zgody Administratora i Zarządu,

-zawiadamianie Administracji o:
-dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadach w budynku,

Sprzątanie osiedli kraków